TOMOVI

Istorija kineske civilizacije

istorija

Ako je civilizacija skup najvrednijih dela i dostignuća koje narodi i pojedinci ostavljaju iza sebe, onda su Kinezi prvi nesumnjivo među jednakima. Ovu istinu na produbljen i zasnovan način dokazuju i četiri toma Istorije kineske civilizacije.

Istorija kineske civilizacije nije samo istorija jednog naroda i jedne države, to je upečatljiva slika stalnog ljudskog napora i večne borbe da pobedi vlastitu prolaznost.
Upoznati kinesku civilizaciju znači bar jednim malim delom odgonetnuti tajnu čovekovog bića.


Izdvojeni delovi (Fragmenti)

" ... Ljudski život ima kraj, pa i ovozemaljska slava i uživanje nestaju sa telom. A telo i život posle izvesnog vremena nestaju sa sveta, ali je književnost iznad njih, jer je ona nepropadljiva. ... "

" ... pre nego što bi nebo i zemlja, postojalo je jedno biće...savršeno i neprolazno.... "‘U ovoj knjizi je sadržano sve što je u trajanju od nekoliko milenijuma stvorila ruka kineskog čoveka.’

JAGOŠ ĐURETIĆ